WCF вступ та принцип ABC.

Рис.1. ЖЦ SOA.

Так можливо постійно оновлювати/реалізувати нові клієнти, залишаючи незмінним сервіс. Також значно простіше спостерігати за двома окремими частинами та виправляти виявлені помилки.

Детальніше про SOA.

WCF вступ та принцип ABC.

WCF (Windows Communication Foundation) – фреймворк для побудови розподілених програм та міжпроцесної взаємодії. Є наслідком розвитку таких технологій як Web-services, .Net Remoting та DCOM. WCF програми будуються за архітектурою SOA. Суттєвою відмінністю від вищезгаданих попередників є те, що WCF це перш за все технологія для побудови сервіс-орієнтованої архітектури, що дозволяє абстрагуватись від конкретної технології, на якій даний сервіс реалізований і користуватися ним з інших програм WCF вступ та принцип ABC., написаних на будьякій іншій платформі, мові, технології. Головне щоб реалізація клієнта відповідала визначеним правилам. Крім цього логіка самого сервісу і його реалізація повністю відділена від комунікаційної складової і ми можемо декларативно змінювати спосіб взаємодії з сервісом шляхом зміни конфігураційного файлу. Можна змінити протокол взаємодії, адресу, настроїти максимальну к-сть підключень, обмежити розмір пакетів та інші характеристики з’єднання.

Головна відмінність WCF від .Net Remouting це те що він не показує назовні ніяких платформо залежних деталей реалізації сервісу, такі як збірки, конкретні класи сервісу, типи аргументів чи виняткові ситуації. Замість цього сервіс представляє собою групу операцій, визначених в певному інтерфейсі, які WCF вступ та принцип ABC. отримують певні абстрактні вхідні/вихідні дані. Все це описується за допомогою WSDL (Web Service Description Language) і може бути виставлено назовні через так звані endpoints.

З цього можна виділити такі переваги та недоліки:

Переваги:

F Повна незалежність реалізації сервісу та клієнтів від платформи та інших характеристик;

F Гнучкість реалізації сервісу – можна змінювати його частину без втручання в інші.

Недоліки:

F -

WCF сервіси реалізують принцип ABC – address-binding-contract. Це три незалежні одна від одної частини, зміна кожної з яких впливає на параметри сервісу.

Addressвизначає адресу за якою буде розміщуватись хост вказується у вигляді класу URI, або string.

Binding визначає тип класу WCF вступ та принцип ABC., за допогою якого буде створено канал передачі даних, тобто можливо вказати NetTcpBinding, який буде передавати дані без шифрації, або використати клас з підтримкою шифрації. При цьому решта сервісу буде незмінною і не буде потребувати перекомпіляції. Детальніше.

Contractвизначає інтерфейс, який використовує сервіс.

3. Розробка сервісу та хосту для його розгортання

В ході роботи буде створено простий чат сервіс, який буде підтримувати асинхронну відправку повідомлень абонентам і т.д.

Переваги асинхронного сервера в тому що клієнти не будуть змушені самі надсилати запити через певні відрізки часу з метою перевірки приходу повідомлень, що зменшує навантаження, також зникає потреба зберігати на хості повідомлення WCF вступ та принцип ABC., доки абонент не зчитає його. Отже почнемо…

3.1. Сервіс

WCF-сервіс складається з двох частин: контракту сервісу та його реалізації. Інтерфейс контракту потрібно оголошувати разом з атрибутом ServiceContract. Його ж реалізація позначається атрибутом ServiceBehavior.


documentaougyur.html
documentaouhgez.html
documentaouhnph.html
documentaouhuzp.html
documentaouicjx.html
Документ WCF вступ та принцип ABC.